Energibrev fra Bestyrelsen

Kære medlemmer,

Det er næppe nogen stor overraskelse for jer, at de stigende energipriser også rammer roklubben.

Klubben opvarmes med naturgas og vores a conto gasregning er seksdoblet i forhold til 2020. Prisen på elektricitet er steget med en faktor 1,5 i forhold til 2020. Klubbens tilskud fra kommunen er uændret.

Begge dele påvirker klubbens budget og regnskab i år, men risikerer også få indflydelse på klubbens økonomi i et antal år fremover, hvis vi ikke får kontrol med udgifterne. Som bestyrelse ser vi det som vores opgave og ansvar at tage højde for den nye situation ved at indføre så mange energireducerende tiltag, som det er praktisk muligt.

Det drejer sig om:

  • Solfangeren på taget er blevet renoveret.
  • Temperaturen i opholdsstuen, bestyrelseslokalet og omklædningsrummene sænkes til 19⁰C og følger dermed regeringens opfordring til indetemperatur.
  • Temperaturen i træningsrummene sænkes til 16⁰C.
  • Saunaen tages ud af drift.
  • Der opsættes dørpumper på døre mellem kolde og varme lokaler.
  • Alle opfordres til at holde portene lukkede, når der er kørt både ind og ud i vinterhalvåret.
  • Alle opfordres til at tage korte bade efter træning.
  • Alle skal huske at slukke lyset efter sig, når et lokale bliver forladt.

Dette er nogle af de tiltag, vi igangsætter nu. Vi håber, at I alle er forstående over for situationen og bakker op om tiltagene.

Fremover sætter vi punktet ”energibesparelser” på hvert eneste bestyrelsesmøde. Derfor opfordrer vi jer alle til at komme med flere energibesparende forslag, som vi kan arbejde med i bestyrelsen og dermed reducere vores voksende energiudgifter uden at ødelægge vores træningsfællesskab for meget.

I en festligere boldgade kan vi fortælle, at den nye aktivitet ”Sports- og spagettironing”, som blev indledt i foråret og er fortsat om torsdagen kl. 17.00 i september har været en succes.

Sidste gang i år er torsdag d. 29 September Kl. 17.00, hvor sportscoachen sætter hold blandt de fremmødte og giver hvert hold et træningsprogram. Efter endt træning er der fælles spisning i opholdsstuen. Der kan købes mad mellem kl. 18.30 og kl. 20. Tilmelding er ikke nødvendig.

Vi opfordrer jer alle til at møde op og deltage 😊.

Husk også at sætte kryds i kalenderen til følgende aktiviteter, hvor vi glæder os til at se jer i klubben:

  • Arbejdsdag og standerstrygning, lørdag d. 29. oktober med morgenkaffe kl 8.30.
  • Medlemsmøde tirsdag d. 22. november kl. 19.00 😊.

Venlig hilsen

Fredensborg Roklub bestyrelse