Info fra sikkerhedsudvalget

Vi har alle vænnet os til, at vandstanden i søen ofte i løbet af sommeren falder meget, som tilfældet har været i år. Det vil nok blive tilfældet igen næste år, hvis sommeren bliver varm, så vandet i søen igen fordamper i en eller anden udstrækning.

Det kan betyde, at nogle af os kommer til at ro lidt for tæt på land de steder, hvor vandstanden i forvejen er lav. I langt de fleste tilfælde sker der heldigvis ikke skader på hverken både eller årer.

For at skærpe opmærksomheden omkring vandstanden i søen, vil der i løbet af efteråret blive sat markering omkring vandstanden op på ydersiden af de to ramper, hvor gig og inriggere køres i og op af vandet.

Der sættes plastikstrips på i tre farver:

Røde for at markere lav vandstand

Gule for at markere ”lavere” vandstand

Grønne for at markere normal eller høj vandstand.

Påsætningen begyndes snarest, da vi jo nu har et godt udgangspunkt for at markere den lave vandstand, og vi forventer vandstanden vil stige i løbet af efteråret, når det bliver regnvejr.

Vi vil til næste sæson følge op med info, når vandstanden falder. Samtidig vil vi på kort vise, hvor de særlige lavtvandsområder er i søen.

Sikkerhedsudvalget