Uheld/sammenstød lørdag d. 9.maj 2020

Vi har desværre allerede oplevet dette års første alvorlige uheld/sammenstød mellem en 3’gig og en 2x ved Kongens Bøge, med det resultat at dobbelt sculleren endte med bunden i vejret.

Og desværre også med både person – og materielskader.

Så igen må det indskærpes, at alle kigger ekstra meget omkring hvad der kommer bagfra / forfra, specielt omkring pynter og ved vendinger, så vi undgår flere uheld i år.

Og husk også, det er ikke kun 1’er, der skal kigge, alle i båden skal være opmærksomme.

Der bliver arbejdet på, at vi forhåbentlig kan få lidt ekstra bøjer lagt ud.

RoHilsen Merete

en stor tak til alle, der fra klubben kom med motorbåd og alle andre på vandet med diverse hjælp og tørt tøj.