Vennerne efterlyser nye medlemmer

Kære alle Fredensborg roere.

”Vennerne” efterlyser nye medlemmer!

 Eller har du glemt at betale dit kontingent!

 Vi er en forening der samler penge (mange penge) ind til din roklub og din sport.

Vi er medvirkende til at du har en super bådpark og de fineste faciliteter, men vi mangler dig og din opbakning.

Årligt kontingent er 100 – kr. som bedes indsat på konto: 6489 – 0002020740.

Et generationsskifte i bestyrelsen er påkrævet.

P.T. Er gennemsnitsalderen 77 år, så hvis ”Vennerne” skal fortsætte efter 2021 ser vi gerne 2 yngre medlemmer melder sig her og nu.

 Hvert år afholder vi en hyggegeneralforsamling med spisning, samt en løvfalds tur, med kulturelt indhold, afsluttende med spisning.

Hvis du vil vide mere kan du besøge hjemmesiden under Vennerne.

På forhånd tak.

Bedste hilsener

Vennerne / Klaus Friis