Både og hus

Fredensborg Roklub er selvejende. Det indebærer, at vi får et årligt tilskud fra kommunen til at drive og vedligeholde klubben, men at vi selv skal sørge for alt nødvendigt arbejde.

Større reparationer betaler vi os fra, ligesom vi har en betalt rengøringshjælp til den ugentlige rengøring. Derudover er det dog medlemmerne, der må trække i arbejdstøjet.

Bådene bliver sat i stand i løbet af vinteren. Huset bliver set efter i sømmene 2 gange om året i forbindelse med standerhejsning og standerstrygning, når der holdes henholdsvis forårs- og efterårsklargøring. Her gøres der hovedrent, males, ryddes op på grunden, udføres småreparationer, pudses pokaler, vinduer osv. Det sker som regel over en lørdag, hvor klubben sørger for frokost, kaffepauser m.v. Det er nogle meget hyggelige dage, hvor vi foruden at få sat skik på ejendommen også har det sjovt sammen.

Vedligeholdelse af hus: Ulrik Jensen
Vedligeholdelse af værksted: Poul Brogaard
Vedligeholdelse af udenomsarealer: Kurt Crohn
Vedligeholdelse af bådplads og p-plads: Bent Pedersen, Poul Echardt og Niels Asbjørn Clemmesen
Vedligeholdelse af gigbåde: John Bruun
Vedligeholdelse af inriggere: Niels Asbjørn Clemmesen
Vedligeholdelse af outriggere, ansvar for motorbåden: ? Kontakt bestyrelsen.