Roskole 2020

Vi afventer opstarten på sæsonen, pga. Coronasituationen…

Instruktion og roning på søen

Roskole begynder lørdag- søndag den 18.-19. april

Derefter instruktion hver tirsdag og onsdag kl. 19.00.

Du frigives til motionsroning når du er klar, typisk efter 6-8 uger.

Spørgsmål og tilmelding til Charlotte Poulsen på roskole@fredensborgroklub.dk

Roning og instruktion på vandet

Starter for nye medlemmer med Roskolen, der er et obligatorisk instruktionsforløb, der tager udgangspunkt i det erfaringsmæssige niveau du er på.

Indmeldelse i Fredensborg Roklub sker ved henvendelse til klubbens kasserer, Bjørn Andersen på kassereren@fredensborgroklub.dk

Kontingentsatser