Vennerne

STØT ROKLUBBEN, MELD DIG IND I VENNERNE.

Send en E-mail til kjulfriis@post.tele.dk eller ring 22 17 59 35.
Leje af lokaler sker ligeledes ved henvendelse til formanden.

Fredensborg Roklubs Venner, som i daglig tale kaldes VENNERNE, blev stiftet 1974 af medlemmer, som syntes at FR skulle støttes økonomisk ved ombygninger, indkøb af både, inventar mm.

Igennem nogle år blev der knoklet og indtjent rigtig mange penge ved bankospil på Asminderød Kro. Dengang var det så som så med rygepolitik; der blev ved sådanne arrangementer bare fyret op under kedlerne, og da det for det meste var ikke-rygende sportsfolk, der assisterede, var det en barsk omgang.

Nu fører VENNERNE en lavere profil, men støtten til FR er stadig betydelig og værdsat.

Bestyrelsen består af:

Der er ca. 100 medlemmer og kontingentet er min. 100 kr. årligt.

Et af vore mål er, at få så mange som muligt af FRs medlemmer til også at være medlem af VENNERNE. Dit medlemskab af VENNERNE er en støtte til FR, og dermed måske en ny båd til dig.

VENNERNE arrangerer hvert år en søndag primo november ”Løvfaldsturen”, hvor turen, som navnet antyder, hovedsageligt er i natur, hvor historiens vingesus har efterladt spor.

Arrangementet består af en 2 ½ time, 5-7 km. lang historisk vandring, efterfulgt af en gedigen frokost. Generalforsamlingen og spisning afholdes i marts, og også her prioriteres samværet højt. Ingen af arrangementerne skal nødvendigvis give overskud og bliver derfor lagt på et økonomisk lavt niveau.

Endnu en gang, ”støt VENNERNE”, så støtter du FR og roningen.

VENNERNE

Vennernes konto: 6489 0002020740

Referater

(findes også i medlemsområdet. Vil nok på et tidspunkt blive det eneste sted, de lægges)

Referat af generalforsamling 2019

Referat af generalforsamling 2018

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling 2016

Referat af generalforsamling 2015

Referat af generalforsamling 2012

Vedtægter Vennerne