Regler for roning i kaproningsbåde

 • Roning i kaproningsbåde kræver bestyrelsens godkendelse.
 • Kaproningsudvalget kan på bestyrelsens vegne give medlemmer godkendelse til at ro i kaproningsbådene.
 • Godkendelsen kræver, at medlemmet har tilstrækkelige kompetencer til at håndtere de sårbare både, både på vandet og på land.
 • Tilladelserne til at ro i kaproningsmateriellet skal søges hvert år og gælder for 1 år af gangen.
 • Kaproningsudvalget skal inden standerhejsningen have alle ønsker om at ro i kaproningsbådene fra medlemmerne og derefter fordele bådene til mandskaberne. Reservationerne sættes op på kaproningstavlen.
 • Mandskaber, der stiller op til kaproning i en specifik båd, har mulighed for at reservere denne til træning på faste ugentlige tider og tage båden med til konkurrencer.
 • Ændring af bådens grundlæggende rig indstilling må kun ske i samarbejde med det mandskab, der har reservationer på den pågældende båd. Hold der træner fast i kaproningsbådene har ansvaret for at bådene er i orden og står korrekt. Fodstykkerne kan indstilles efter behov.
 • Kaproningsudvalget skal informeres om uenigheder om bådenes rigindstillinger såfremt der er forskellige ønsker om rigindstillinger på bådene. Kaproningsudvalget har kompetence til at vælge én fast rig indstilling på båden.
 • Hvis der opstår skader på materiel skal skadevolderen informere dette til kaproningsudvalget / bestyrelsen og sætte reparationen i gang efter aftale med kaproningsudvalget.
 • For at et mandskab kan få lov til at anvende klubbens kaproningsbåde, kræves der at mindst halvdelen af mandskabet stiller op for Fredensborg Roklub.
 • Bestyrelsen beslutter hvert år efter indstilling fra kaproningsudvalget, hvilke både, der alene må bruges af mandskaber, som træner målrettet det vil sige 3-4 gang om ugen (sommer) og 2-3 gange om vinteren hen mod at deltage i minimum 2 danske eller udenlandske kaproning i den pågældende bådtype
 • For at åbne op for nye mandskaber - der på sigt ønsker at stille op til kaproning – for at kunne komme i gang, kan disse være afløser / reserve til ”faste mandskaber/hold” hvis 75 % af båden /holdet er et erfarent mandskab.
 • Det erfarne mandskab skal sørge for at informere og instruere ”det nye medlem” (dog med sculler ret) i brugen af kaproningsmateriellet
 • For ”nye” roere, der ønsker at blive kaproere er det ønskeligt at den eller disse har trænet min. 2 gange om ugen gennem vinteren
 • Fordeling af materiellet sker én gang om året og skal respekteres af andre kapronings hold, dog med reglen om, at 15 minutter efter reservations tidspunktet er overskredet kan andre godkendte kapronings hold benytte båden
   

Opdateret 2014 og godkendt af bestyrelsen den 18. februar 2014.