Ældreroning, besøg fra fysioterapeutskolen

Hun pointerer vigtigheden af grundig opvarmning, inden man går på vandet og ligeledes en god udstrækning, når man er tilbage i klubhuset.

En af Wanda's "kæpheste" er daglige knibeøvelser, som bør udføres af både mænd og kvinder. Især ældre mennesker kan nikke genkendende til problemer med utidig vandladning, men det kan afhjælpes meget med flittig brug af knibeøvelser. Og jo tidligere i livet, man begynder på at træne sin bækkenmuskulatur op, jo mindre problemer vil man senere få senere i livet. Herover vises to af de mest effektive øvelser.

Her ses hele holdet af elever fra Fysioterappeutskolen under besøget. Eleverne gav individuel instruktion til alle de ældreroere, som ønskede gode råd om holdning, opvarmning, udførelse af diverse øvelser og udstrækning. Samtidig nyder eleverne godt af at se, hvordan ældretræning også kan foregå i en idrætsklub, som har taget et medansvar for træning af de ældre.