Ældreroning, besøg fra Birkerød Roklub

Især har besøgene hos Fredensborg Roklub været meget populære hos ældreafdelingerne i de omkringliggende roklubber, da Fredensborg Roklub har været et forbillede for andre roklubber med hensyn til ældreroning.

Sæsonen 2007 blev indledt torsdag d. 31. maj med et besøg af ældreroene fra Birkerød Roklub. Og der er virkelig noget at se til, når omkring 40 roere skal på vandet. Vejret var heldigvis fint og efter en dejlig tur på vandet var der fælles frokost med medbragt mad i klubhuset, hvor Fredensborg Roklubs ældreroere inviterede på et glas snaps til maden samt efterfølgende kaffe. Der er ingen tvivl om, at disse fælles arrangementer er med til at styrke sammenholdet mellem de involverede roklubber, ligesom mange personlige bånd bliver knyttet.

Det kommer ikke kun ældreroerne til gode, men forhåbentlig også klubbernes øvrige medlemmer.

Du kan læse mere om alle sæsonens fælles arrangementer for ældreroerne her på klubbens hjemmeside.