Månedens interview - september

I løbet af 2011 vil vi hver måned bringe et nyt mini-interview med et medlem af klubben, her kommer:

  September måneds offer: Susanne Frese
 

1. Hvorfor begyndte du at ro?

Jeg har altid haft lyst til at bruge Esrum Sø mere aktivt og muligheden kom, da jeg gik på efterløn. Var iøvrigt også inspireret af venner som var medlemmer af seniorklubben og omtalte klubben meget positivt.

2. Har du dyrket anden sport før?

Nej, jeg har ikke været meget sportslig aktiv bortset fra lidt løb og hyppige gå og cykelture i skoven !!

3. Hvad er det bedste ved at ro - og hvilken type roning kan du bedst lide: inrigger, gig, outrigger, hyggeture eller sved på panden?

Det er et samspil mellem at bruge kroppen, opleve naturen fra søsiden og samværet med mange søde mennesker, som har været meget imødekommende, hjælpsomme og inkluderende. Jeg har næsten udelukkende været i inrigger og fornylig en enkelt gang i gig. Så mit erfaringsgrundlag er endnu begrænset.

4. Hvad kan vi gøre bedre i klubben?

Måske ville det være en stor fordel, at man som nybegynder startede om vinteren og så blev introduceret og trænet i roteknik inden den aktive sæson. Ligeledes kunne det være et forslag, at man systematisk havde et træningsprogram med logbog til et vist antal km i inrigger, outrigger og gig. Det kan som nybegynder opleves lidt tilfældigt.

5. Fortæl om din bedste/sjoveste/mærkeligste/mest interessante ro-oplevelse 

Jeg synes, at der hver gang er gode, sjove og nye oplevelser. Specielt var turen til Pandekagehuset hos Astrid og Knud en herlig dag. 

 

Alle interviews vil kunne findes samlet under Artikler.