Kontingenter

Kontingentet er for 2018 (kr.):

Kategori Halvårligt Helårligt
Roskole, junior 650  
Roskole, senior 825  
Junior 630 1.200
Senior 1.180 2.290
Ældre 790 1.565
Tørroer 735 1.455
Passiv 385 700

Tørroer er roere, der ikke længere kan ro på vandet.

Juniorroere er under 25 år pr. 1/1 2018.

Klubbens reg.nr og kontonummer er 1551 2153823 hvortil beløbet overføres.  Husk at angive hvad indbetalingen dækker.