Til alle medlemmer

Til alle medlemmer
Det skal hermed på det kraftigste indskærpes, at alle klubbens medlemmer overholder gældende færdselsregler:

Nemlig når der bliver roet fra klubben og nordpå op langs slotsparken, skal man ro inde, og ror man over på Nødebo siden skal man ro ude, når man går nordpå, og selvfølgelig modsat når man skal hjem igen. Det vil sige  at man altid skal holde til HØJRE  (og have de modsat gående på sin bagbords side..)

Når man roer søen rundt skal man ro ude, når man ror med uret, og inde hvis man ror mod uret.

Vi har i den seneste tid haft 2 rigtig grimme uheld / sammenstød, hvor klubbens både begge gange er stødt meget kraftigt sammen, og den ene gang tillige med en alvorlig person skade til følge.

Det kan ikke indskærpes nok, at man skal kigge godt efter, også selv om man ror, hvor man skal, problemet er, at det er ikke alle, der gør det, og så opstår kollisionerne.

Bestyrelsen vil igen opfordre (kræve) at alle ser sig godt for, og passer rigtig godt på hinanden, og overholder gældende regler, og det er bedre at kigge eeeen gang for meget end at personer og materiel kommer til skade.

Og hvad er så inde og ude:

Vi skal, når vi ror inde, passe rigtig godt på svømmerne, har også her haft en ”meget tæt på kollision”. Roklubben har modtaget en klage fra en beboer på Nødebosiden, der har skrevet til skovfogeden, så specielt ved broerne hold godt øje med svømmerne, de er svære at se, og ikke noget med at gå indenom kajakbøjerne.

Og når vi ror ude, så er det heller ikke midt ude på søen, der er ca. 300 meter, hvor vi kan boltre os, så det burde være muligt at komme både ud og hjem, uden at ro sammen eller ro ind i svømmerne

Hilsen sikkerhedsudvalget