Vinterklargøring

Under ledelse af Niels Clemmesen og Poul Erik Termansen er ældreroerne i fuld gang med at klargøre klubbens 17 motionsbåde, så de kan tages i brug fra sæsonstart 2019.

Rent praktisk har Niels og Poul Erik udvalgt en tovholder til hver enkelt båd, der skal istandsættes. Tovholderne har derefter frit kunnet vælge det nødvendige antal hjælpere blandt ældreroerne til arbejdet med hver enkelt båd. Derefter har de enkelte hold fået tildelt en tid i den opvarmede bådhal for klargøring af netop deres båd.

Ordningen har fungeret perfekt, og omkring 50 ældreroere har været engageret i arbejdet, som har krævet utallige arbejdstimer. Især de ældre inriggerbåde kræver megen vedligeholdelse. Men hele tiden har der været arbejdet med højt humør, og de fleste medhjælpere har fået et godt indtryk af, hvad der skal til for at vedligeholde en så stor bådpark. Forhåbentlig betyder det også, at medlemmerne automatisk passer bedre på udstyret.

Af praktiske grunde blev arbejdet med at rengøre, vandslibe, male og lakere klubbens ca. 100 årer udført af en speciel ”åre-malergruppe” under faglig ledelse af Stig Mejlby. Dette gennemgribende arbejde udføres kun hvert andet år.


 

 

 

 

 

 

 

 

På billedes ses ”åre-malerholdet” med fra venstre Finn Hansen, John Christiansen, Stig Mejlby og Poul Eisenhardt. Også Carsten Høyer deltog i dette arbejde, men er desværre ikke med på billedet.

Indsendt af Poul Calmann-Hinke, tovholder på Sandløberen