Ældreroning

Er du over 60 år og pensioneret, har lyst til at bruge din krop, få frisk luft, og trænger du til et dejligt samvær med ligestillede, er roning i Fredensborg Roklubs ældreafdeling sikkert noget for dig.

Tilbage i 1999 indså nogle friske ’gamlinge’ i roklubben, at der er mange ældre, der efter deres pensionering har brug for – og tid til – at få gjort noget ved kondien og det sociale samvær. Og næppe nogen sport kan kombinere den fysiske træning med et godt samvær bedre end rosporten. Siden starten har ældreroningen i Fredensborg da også været en meget stor succes.

Hvis du vil vide mere om Fredensborg Roklubs ældreafdeling, så læs mere her:

Arrangementer 2023: Under udarbejdelse

Referaterne af medlemsmøderne i ældregruppen ligger sammen med de øvrige referater i medlemsområdet. Bemærk at det kræver log ind at få adgang.