Udvalg

Opdateret 18. maj 2022

Område i bestyrelsenUdvalgPersonerKommissorium
FORMANDRonetværkPeter Frederiksen
VennerneUlrik Axel Jensen
ÆldreroningAage DamsgårdKommissorium
KASSERERSponsorJens V. Jensen, Gunni Baagø-Mikkelsen, Klaus Thomsen, Kåre MølbakKommissorium
RONINGKaproning, masterSøren Heinrichsen, Svend Aage Nielsen, Terkel Jespersen, Lene-Marie HansenKommissorium
Langtur Peter Frederiksen, Thomas Dohm PedersenKommissorium
MotionThomas Dohm Pedersen, Charlotte PoulsenKommissorium
Ro-spinningLene-Marie Hansen
UngdomJacob Manniche, Jakob HamborgKommissorium
UDDANNELSESikkerhedSteen Olesen, Poul Echardt, Finn Hansen, Sanne Poulin (suppl.)Kommissorium
UddannelseUlla Poulsen, Charlotte Poulsen, Hans Tapper, Vibeke Olesen, Steen Olesen, Bettina CervinKommissorium
HUS OG MATERIELBådudvalgNiels Clemmesen (inriggere), Poul Erik Termansen (gig), Poul Eisenhardt, Mogens Husum, Steen Olesen (motion outriggere), ubemandet (kaproning outriggere)
Vedligeholdelse bådplads, p-plads, grund og broGrund og p-plads: Preben Blomsterberg, Bro: Jens V. Jensen
Hus ude og indeUlrik Axel Jensen, Preben BlomsterbergKommissorium
Motorbåd og trailerPreben Blomsterberg, Jens V. Jensen
Vægttrænings- og motionslokalerSvend Aage Nielsen, John Christiansen, Mogens HusumKommissorium
VærkstedPoul Erik Termansen, Niels Asbjørn ClemmesenKommissorium
AKTIVITETERKøkkenCharlotte PoulsenKommissorium
UdsmykningAnnie LindhéKommissorium
AktivitetsudvalgCharlotte Poulsen, Thomas Dohm Pedersen
KOMMUNIKATIONFacebookBettina Cervin, John Clayton
PRPreben Blomsterberg, Henrik Lisberg