Kontingentsatser

Kontingentet er for 2021. (Tal i parentes er satserne for 2022) :

Kategori Halvårligt Helårligt
Junior 650 (600) 1.220 (1.200)
Senior 1.180 (1.000) 2.290 (2.000)
Ældre 910 (1.000) 1.790 (2.000)
Tørroer 755 (750) 1.485 (1.500)
Passiv 385 (350) 700 (700)
Æresmedlemgratisgratis

Tørroer er roere, der ikke længere kan ro på vandet.

Juniorroere er under 25 år pr. 1/1 2021.

Klubbens reg.nr og kontonummer er 1551 2153823 hvortil beløbet overføres.  Husk at angive hvad indbetalingen dækker.