Kontingentsatser

Kontingentet er for 2020 (kr.):

Kategori Halvårligt Helårligt
Junior 650 1.220
Senior 1.180 2.290
Ældre 910 1.790
Tørroer 755 1.485
Passiv 385 700

Tørroer er roere, der ikke længere kan ro på vandet.

Juniorroere er under 25 år pr. 1/1 2021.

Klubbens reg.nr og kontonummer er 1551 2153823 hvortil beløbet overføres.  Husk at angive hvad indbetalingen dækker.