Om klubben

Fredensborg Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport, DFfR. Der er i alt 134 roklubber i Danmark, som er medlem af DFfR. Desuden er Flensborg Roklub, Slesvig Roklub og Nordslesvigsk Roklub medlemmer. De 137 klubber er på landsplan er inddelt i seks kredse, hvoraf Fredensborg hører til Sjællandskredsen. DFfR er medlem af Dansk Idrætsforbund, DIF.

Hvor ligger vi

Fredensborg Roklub ligger i Sørup ved Esrum Sø, der er omkranset af skov og marker og er et af Danmarks smukkeste farvande. Esrum Sø er Danmarks næststørste sø med en indvendig kystlinje på cirka 22 kilometer, hvilket giver mulighed for lange og afvekslende roture, både som motion og som kaproningstræning. Det er næsten altid muligt at komme på vandet, da søen trods sin størrelse ligger rimeligt beskyttet. Nordenvind må de fleste dog give op overfor, da klubben ligger i den sydøstlige del af søen, hvor bølgerne kan nå at blive temmelig store.

Hvem er vi

Klubben ligger som regel omkring 200 medlemmer fra 12 år og op til midt i halvfemserne, og vi råder over både inriggere, gigbåde og outriggere (både motions- og kaproningsmateriel), inklusiv en otter. Vi har ikke afmærkede robaner, så al roning foregår “i den frie natur” (indenfor 300 m fra kysten).

Vi har en gruppe af ungdomsroere, der ror nogle gange om ugen med trænervejledning, og vi støtter op om dem, hvis de ønsker at deltage i regattaer. Klubben har også en meget aktiv mastersgruppe på 20-30 roere over 27 år, der deltager flittigt i regattaer i ind- og udland. Mastersroerne er en god blanding af gamle kaproere og nye kaproere, der først har lært at ro som voksne. Der er også en stor og aktiv ældregruppe, der ror på faste tider om formiddagene, og har mange sociale aktiviteter tillige.

Aktiviteter

Klubben har kun ganske få faste aktiviteter udover selvfølgelig standerhejsningen om foråret og standerstrygningen om efteråret. De fleste ting skifter lidt fra år til år, og hvilke gode ideer, der dukker op.

Vi en klub med en ret flad struktur, og er man først frigivet roer, kan man komme og ro når som helst, blot man følger klubbens reglement. Dette giver en meget stor frihed, men kræver nok også, at man er nødt til at yde en lidt større indsats for at komme godt ind i klubben som nyt medlem. Men vi er altid glade for at se nye ansigter, så det gælder om at melde ud, hvad man gerne vil – hvad enten målet er at ro outriggere og deltage i regattaer eller ro motionsroning, så er metoden den samme: deltag i arrangementerne, kom i klubben, og spørg dig for.

Klubsangen

Fredensborg Roklub har en klubsang: