Roskole

For at blive medlem af Fredensborg Roklub, skal man kunne svømme 300 meter og som hovedregel være fyldt 12 år. Først og fremmest skal du være fysisk stærk nok til at magte materiellet. Bestyrelsen kan dispensere for alderskravet i særlige tilfælde. Fra 12-21 år er der speciel træning, læs nærmere under Ungdomsroning.

Roklubben holder hver forår og sommer en roskole for nye medlemmer, som ikke tidligere har roet. Det der i ro-jargon hedder kaniner. Roskolen er for voksne over 21 år. Roskolen er et forløb over en weekend i slutningen af april efterfulgt af 2 ugentlige roaftener.

Når du starter i roklubben skal du igennem vores instruktionsforløb for nye roere. Du bliver taget i hånden og vi lærer dig alt om rotaget, hvordan du håndterer materiellet, samt færdselsregler på vandet. Vi starter i flere tempi, og forløbet strækker sig over 2 år.

Modul A: Januar til april start indendørs i ergometer. Løbende optagelse.

Modul B: April til juni start udendørs med roteknik, kommandoer, videooptagelser og afsluttes med teoretisk styrmandskursus. Der trænes hver tirsdag og torsdag fra kl 19 – 21.

Disse 2 moduler er obligatoriske.

Modul C: August til november teknikudvikling, sved på panden, styre styrmandsløse både, videooptagelser med gennemgang, brug af strokebokse, deltagelse i VM samt langtur, afsluttende med praktisk styrmandsprøve.

Modul D: November til januar rospinning, træningsprogrammer, 8 GP, yoga.

Modul E: Alt efter lyst og evner tilrettelægges et videre forløb. Dette kan indbefatte outriggerkursus.

Du starter i inrigger, som er lidt brede træ/glasfiberbåde, hvor man har én åre hver. Du kan fortsætte i gig, som er noget smallere, hvor man ror med 2 årer hver og til sidst outriggermateriel. Vi råder over outriggerbåde for nybegyndere. Outriggerbåde er de lange smalle både, som du måske har set i tv under OL. Disse både er langt sværere at ro og stiller store krav til roteknik og balance. Du skal nok forvente at blive våd første gang, du prøver outrigger.

Når du har gennemført vores roskole, bliver du frigivet. Det er din adgangsbillet til at komme med ud at ro sammen med andre frigivne roere. Du har endnu ikke styrmandsret, hvilket betyder, at du ikke må tage ud at ro, uden at der er én med styrmandsret med.

Vi afslutter med en ”blid” kanindåb i august. Næste step på din uddannelsesstige er modul C, hvor du opnår klubbens korttursstyrmandsret. Når du er frigivet og har bestået praktisk korttursstyrmandskurset, har du alle de færdigheder, der skal til for at være styrmand inden for klubben daglige rofarvand.

Vi har i klubben en mentorordning. Det betyder, at der bliver taget hånd om dig, så du ikke står alene.

Hvis du ikke kan modstå dette fantastiske tilbud skal du blot henvende dig til Roskolen. Herefter vil du blive kontaktet af den roskoleansvarlige, som guider dig videre.

Kanindåb

Afslutningen på roskolen markeres med en kanindåb, hvor klubben fejrer de nye roere. Kanindåben er en hel speciel og meget traditionsrig begivenhed indenfor roning. Til kanindåben kommer Kong Neptun, havets og Esrums søs hersker, sammen med sit følge af havmænd og -kvinder, for at tage de nye medlemmer – kaninerne – i øjesyn og døbe dem, så de kan blive rigtige roere.

Alle roklubber har deres egne helt specielle ritualer omkring kanindåben. I Fredensborg Roklub ændrede vi i 1999 indholdet af kanindåben for at bringe den mere på højde med nutiden. Vi har lagt vægt på, at dåben først og fremmest skal være en festlig og sjov begivenhed for de nye roere – uden de til tider lidt barske ritualer, man brugte i gamle dage. For at få den helt rigtige afslutning på dagen holdes der om aftenen en kanindåbsfest, hvor de nu forhenværende kaniner får overrakt deres dåbsbeviser, som tegn på deres nye værdighed som roere.