Motion og langtur

Er du fyldt 21 år, så har du muligheden for at komme ud og bruge kræfter med rosporten.

Fredensborg Roklub kan tilbyde roning i såvel brede inriggere, hvor man ror med 1 åre hver, eller smallere gigbåde, hvor hver roer har 2 årer. Man gennemgår som ny roer roskolen. (se nærmere under Bliv medlem.).

Efter endt roskoleforløb har du mulighed for til enhver tid at ro ud og tage dig en tur med andre roere.

Har du lyst til at få sved på panden, få lagt stress og jag på hylden, få endorfinerne til at boble og hygge dig med andre klubmedlemmer, er du kommet det rette sted.

Fredensborg roklub ligger ved Esrum Sø omgivet af helt fantastisk natur. Du kan opleve fugle-og dyrelivet på tæt hold og opleve skoven på alle tider af året.

Vores roklub er selvejende og i tiptop stand. Vi har gode bade og omklædningsforhold.

Vi har den skønneste stue med smuk udsigt over søen, et dejligt køkken med alt hvad man kan tænke sig. Her kan du til enhver tid komme og hygge dig.

Vi har 5 bådhaller, hvor vi råder over disse både (2020 tal):

5 inriggere, 12 gigbåde, 34 outriggerbåde, 7 private både

Endvidere har vi træningslokaler med 20 ergometre samt adskillige fitnessmaskiner i separat rum.

Lyder det som noget du rigtig godt kunne tænke dig, så kan du nemt melde dig ind ved at udfylde vores Indmeldelsesformular og få en plads på roskolen (læs mere her: Roskole).

Hvis du har roet før og kan håndtere disse bådtyper, skal du blot udfylde indmeldelsesformularen ovenfor med din erfaring og rettigheder.

Noget helt specielt: Langtursroning

Langtursroning er lig med oplevelser og nye eventyr.

Langtursroning giver dejlige oplevelser i naturen, nye opdagelser af skønne steder og samarbejde/kammeratskab i en gruppe.

Langtursroning betyder al roning, som foregår uden for klubbens daglige ro-farvand (undtaget kaproning i forbindelse med regattaer). Langtursroning foregår oftest i 2 åres inrigger, da de er meget sødygtige.

På enhver langtur skal der i hver båd være en person med langtursstyrmandsbevis. Denne har ansvaret for båden og for at turen gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Langtursroning kan være en endagstur eller ferietur over mange dage på vandet i egne både, som medbringes (vi har 2 i Fredensborg roklub) eller lånte både i andre roklubber (kan oftest lånes for et mindre beløb). Man kan også leje udstationerede både gennem DFfR (Dansk forening for Rosport) eller deltage i foreningens arrangerede ture i ind- og udland.

Med robåden opnår man en helt enestående kombination af at være tæt på naturen og samtidig i stand til at bevæge sig over forholdsvis store afstande og have sin bagage, mad mv. med i skotterne i inriggerne.

Langture med overnatning kan være mere eller mindre primitive fra teltture til overnatning på hoteller. Der er også lang tradition for, at roklubber låner sine både eller klubhuse hos hinanden i indland såvel som udland, hvor man kan få lov at lave mad og sove på luftmadras i klubbens lokaler.

Man kan deltage i langture, når man har fået sin roret og det forudsætter desuden:

  • At man skal kunne skifte plads i båden også i bølger.
  • At man skal kunne deltage i at løfte en båd på land, da mandskabet skal kunne løfte sin egen båd.
  • At man kan ro en vis afstand svarende til ca. en tur rundt om søen.
  • At man er åben for at bidrage positivt og kan samarbejde også i uforudsigelige situationer, hvor planlægning må ændres på grund af vejr, uheld og andre uforudsigelige situationer.

Skal man selv arrangere en tur eller have ansvaret for en båd, kræves det af dig, at du er langtursstyrmand. Man skal have roet 2 langture med min. 5 overnatninger, have gennemgået DFfR´s langtursstyrmandskursus kombineret med Fredensborgs roklubs praktiske prøve.

Langture skal altid meldes til bestyrelsen og godkendes.