Rofarvand

Kort over søen og rofarvandet findes nedenfor. Kort 1 viser, hvor vi må ro, og kort 2 viser dybdekurver. Begge kort har stednavne indtegnet, men ikke alle dem, vi bruger i det daglige. Turen søen rundt er ca. 21 km (hvis alle bugter tages – dog ekskl. Møllekrogen, som er fuglereservat). Andre afstande kan ses på kortet ved rojournalen i klubben.

På satellitbilledet nedenfor er indtegnet 300 m grænsen (med rødt), en 100 m linje (med gult) samt en grøn linje (nede i sydenden af søen), som er 300 m lang. Desuden er ca.-placeringen af vejrbøjen og den store bøje (som ikke er vores) på vestsiden markeret, samt roklub-bøjerne som lagt ud i 2020. Bemærk at placeringen af disse varierer lidt fra år til år, for at sikre bedst mulig sikkerhed.

Uanset hvad, skal man ro indenom roklub-bøjerne den ene vej (nordpå på østsiden og sydpå på vestsiden), og udenom dem den anden vej. Med andre ord: passage af roklubbøjerne skal altid foregå, så man har bøjen på bagbords side!