Rofarvand

Rofarvand, med afstande, stednavne, bøjer og færdselsretning.
Det tilladte rofarvand er indenfor en afstand af 300 m til kysten (100 m om vinteren.)
Passage af roklubbøjerne skal altid foregå, så man har bøjen på bagbords side.

I 2023 er der lavet en justering for roning i Kobæk Vig,

Kort med dybdekurver